« Terug naar overzicht

Uitbreiding energie-netwerk Beverwijk en Oterleek

Provincie Noord-Holland heeft in kaart gebracht waar de nieuwe ondergrondse elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek het best gelegd kunnen worden. Samen met de betrokken gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar wordt dit plan nu verder uitgewerkt.

Er waren drie routes voor de ondergrondse kabels geïnventariseerd. De gekozen variant heeft vanwege milieu- en technische redenen de voorkeur. Deze kabelroute wordt binnenkort geoptimaliseerd en besproken met belanghebbenden in de omgeving. De definitieve route ligt eind 2020 ter inzage.

Groeiende vraag

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Vanwege deze toenemende vraag, wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). De energie die daar wordt opgewekt, gaat met elektriciteitsleidingen naar de verschillende plekken in de provincie. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland te versterken.

Uitbreiding

Het netwerk wordt uitgebreid met een ondergrondse elektriciteitskabel. Deze kabel is een aanvulling op de bestaande elektriciteitsmasten. Daarnaast bouwt netbeheerder TenneT een inpandig schakelstation in Beverwijk en krijgt het bestaande elektriciteitsstation in Oterleek een extra veld (een soort stoppenkast). Voordat de aanleg start, vinden er gesprekken met grondeigenaren plaats en wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de gesteldheid van de grond en de aanwezige flora en fauna. Ook moeten de bestemmingsplannen nog worden aangepast.

Informatie

Kijk voor meer info op over de netuitbreiding tussen Beverwijk en Oterleek, waaronder de mogelijkheid een reactie te geven op het voorkeurtracé en de locatie van het schakelstation, op www.noord-holland.nl/netuitbreiding