Terug naar het overzicht

Aantal voortijdig schoolverlaters in regio Alkmaar licht gedaald

In de regio Alkmaar is het aantal jongeren dat voortijdig school verlaat licht gedaald van 449 in schooljaar 2018/2019 naar 439 in schooljaar 2019/2020. Jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan hebben het vaak moeilijk om aan werk te komen en om werk te behouden. Daarom werken de gemeenten en het onderwijs samen om voortijdige schooluitval te voorkomen.

In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen dat uitvalt gedaald van 70 naar 54. Het gaat hier om een percentage van 0,32%, terwijl er landelijk 0,40% van de leerlingen uitvalt. En als we kijken naar de leeftijd van de uitvallers, dan gaat het de goede kant op. In het schooljaar 2019/2020 zijn er 22 jongeren jonger dan 18 uitgevallen. In het schooljaar 2018/2019 waren dat er nog 40. Hier heeft het onderwijs aan gewerkt door bijvoorbeeld de ‘Aanpak Schoolaanwezigheid’ en het project ‘Transfercoach vo-mbo’. De grootste uitdaging zit in het MBO. 385 jongeren uit de regio zijn uitgevallen in het MBO. Dat is 5,47% van alle jongeren die het MBO bezoeken. Landelijk is het uitvalpercentage 4,67%.

Regionaal Programma “Jij telt mee!”

De aanpak van schooluitval maakt onderdeel uit van het regionaal programma ‘Jij telt mee’. Doel van dit programma is om het aantal VSV-ers te verminderen en jongeren die toch van school gaan zonder startkwalificatie te begeleiden naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt.