Terug naar het overzicht

Alkmaar komt horeca financieel tegemoet

Gemeente Alkmaar komt vanaf 12 mei 2020 de hotel-, restaurant- en cafébranche financieel tegemoet. Dit kan uit van het lokale noodfonds (geld voor nood) voor de aanpak van de coronacrisis. Er zijn branches die hard getroffen zijn door de COVID-19 maatregelen. Zij hebben de gemeente om financiële steun gevraagd. Het college van B&W ontlast ze door verschillende belastingen uit te stellen of kwijt te schelden.

Belastingen

Voor de betaling van toeristenbelasting over 2019 wordt uitstel verleend tot eind 2020. De toeristenbelasting over 2020 wordt niet in rekening gebracht. Aangifte 2019 blijft uiteraard wel gewoon nodig. De precariobelasting 2020 voor terrassen wordt kwijtgescholden. Verder wordt de reclamebelasting voor 25% (gelijk aan één kwartaal) in 2020 niet in rekening gebracht. Deze laatste maatregel geldt niet alleen voor de horeca. Maar voor alle Alkmaarse ondernemers waar reclameheffing op van toepassing is.

Noodfonds

In april stelde de gemeente een noodfonds in van 10 miljoen euro. Zo kon de gemeente de meest dringende problemen, door de coronacrisis, aanpakken. Het bedrag is bedoeld voor inwoners en ondernemers. Het komt bij de 1,5 miljoen euro van het stimuleringsfonds. Deze is eerder aangekondigd. De financiële hulp voor de horeca komt uit het noodfonds.