Terug naar het overzicht

Alkmaar maakt afspraken voor duurzame woningbouw

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, heeft de gemeente Alkmaar het overeenkomst voor toekomstbestendige woningbouw ondertekend. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden.

Alle ondertekenaars van de afspraken

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Gemeente Alkmaar heeft gehoor gegeven aan deze oproep en de overeenkomst ondertekend. Het convenant is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. De afspraken zijn inmiddels ondertekend door meer dan 75 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Landelijke norm

De opstellers van de overeenkomst willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering nauwgezet.

Platform

De overeenkomst dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Alkmaars Kanaal

Alkmaar heeft al grote stappen gezet richting duurzame woningbouw. Het Alkmaars Kanaal is bijvoorbeeld een groot woningbouwproject langs het Noordhollandsch Kanaal. Een bron én een kans om te innoveren op het gebied van duurzaamheid. De ruimte langs de kanaal biedt kansen om innovatief te ontwikkelen en om mee te bewegen met de klimaatverandering. Meer informatie: www.alkmaarskanaal.nl.