Terug naar het overzicht

Alkmaar ondersteunt ook huurders van gemeentelijke gebouwen

Ondernemers en instellingen die het hardst worden getroffen door de coronacrisis en die gebouwen huren van de gemeente, krijgen een vermindering van de huur. Eerder werden al andere maatregelen genomen, zoals uitstel van belastingbetalingen en uitstel voor betaling van leges (kosten voor het werk van de overheid).

Huurders

De coronamaatregelen van de regering hebben grote gevolgen voor een aantal huurders van Alkmaarse gemeentelijke gebouwen. Buurthuizen, cultuur- en sportorganisaties moesten op 15 maart per direct hun deuren sluiten. Daardoor vielen inkomsten weg die deze organisaties ontvangen van publiek waarvoor ze normaal geopend zijn. Als het nodig is krijgen deze organisaties een vermindering van de huur tot zij weer open mogen. Het college bekijkt voor huurders van bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom per geval hoe ze kunnen worden gesteund zolang de crisis aanhoudt. De huurders die in aanmerking komen voor een eventuele vermindering van de huur worden persoonlijk per brief geïnformeerd. Alkmaar wil zo zijn huurders die door de huidige coronamaatregelen in de problemen komen helpen.

 “Het college wil met deze maatregelen niet alleen de eigen huurders ondersteunen in deze voor hen zeer moeilijke tijd, maar ook een voorbeeld geven. We hopen met deze maatregelen ook andere vastgoedeigenaren aan te sporen ook de situatie van hun huurders te bekijken en waar mogelijk getroffen huurders vermindering of uitstel van huurbetaling aan te bieden. Dat is wat nodig is in deze moeilijke tijden”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Andere maatregelen

Afgelopen periode werden er door het Alkmaarse college al maatregelen bekend gemaakt om ondernemers te steunen gedurende de coronacrisis. Hierbij gaat het om uitstel van belastingbetalingen voor ondernemers en zzp’ers tot 1 juli 2020. Extra inzet van het Ondernemersloket om ondernemers te informeren en te ondersteunen en uitstel van betaling van leges voor gemeentelijke vergunningen tot 1 juli 2020.