Terug naar het overzicht

Brug tussen De Pauw en De Meelzak wordt niet verplaatst

Het woongebied De Pauw in De Rijp is bijna klaar. Onderdeel van dat plan is een brug aan de noordzijde van het woongebied, die De Pauw met De Meelzak verbindt. Vanuit het burgerinitiatief voor De Meelzak is gevraagd of de brug kan worden verplaatst. Het college heeft besloten om vast te houden aan de locatie die is opgenomen in het huidige bestemmingsplan. De brug wordt alleen toegankelijk voor nood- en hulpdiensten, langzaam verkeer en incidenteel werkverkeer. Dagelijks autoverkeer mag er geen gebruik van maken.

De toegang voor woongebied De Pauw ligt aan het Zuideinde bij De Reiger. Voor de tweede ontsluiting heeft de voormalige gemeente Graft-De Rijp een locatie bij de jachthaven aangewezen en in het bestemmingsplan vastgelegd. In 2017 is vanuit het dorp een initiatief gekomen voor het gebruik en inrichting van De Meelzak. Over de locatie van de brug heeft in 2020 participatie plaatsgevonden.

Participatie

De meningen over de locatie bleken in de participatie sterk verdeeld te zijn. Het college vindt dat er geen zwaarwegende redenen zijn om de locatie van de brug te verplaatsen. Het college heeft ook besloten om de brug alleen open te stellen voor nood- en hulpdiensten, langzaam verkeer en incidenteel werkverkeer. Die tweede ontsluiting moet er komen vanwege de nood- en hulpdiensten, maar is voor dagelijks autoverkeer niet nodig. Uit de participatie blijkt dat de meeste mensen er ook geen behoefte aan hebben. Het is wel raadzaam om de brug open te stellen voor groot werkverkeer dat beter niet door het krappe centrum kan rijden.

De voordelen van verplaatsen betreffen incidenteel gebruik en een kortere route voor langzaam verkeer tussen De Pauw en het dorpscentrum. Als inwoners van het dorp ook die kortere verbinding voor langzaam verkeer willen hebben, wordt een eventueel initiatief hiervoor apart behandeld. Het is van belang dat de brug er nu komt omdat woongebied De Pauw bijna klaar is. De werkzaamheden kunnen nog in 2021 beginnen.

Mede door het burgerinitiatief heeft de gemeente een participatietraject opgestart voor de locatie van de brug. Uit het traject blijkt dat er geen breed gedeelde voorkeur is. Het college houdt daarom vast aan de locatie zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Dat maakt het mogelijk om snel de 2e ontsluiting ten behoeve van nood- en hulpdiensten te realiseren. Dit maakt de wijk snel veilig en bereikbaar, voor nu en in de toekomst.

Pieter Dijkman , projectwethouder voor De Pauw