Terug naar het overzicht

Burgemeesters NHN doen oproep aan het kabinet: maak meer mogelijk en biedt perspectief

De burgemeesters van Noord-Holland Noord hebben een oproep gedaan aan het kabinet om meer mogelijk te maken en perspectief te bieden voor ondernemers, winkeliers, horeca en inwoners. In een open brief pleiten zij ervoor om bij de nieuw te nemen besluiten het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken en om de ondernemers die zijn getroffen door de lockdown financieel voldoende te steunen.

Hieronder kunt u de hele tekst van de brief teruglezen:

Geachte minister-president, geachte leden van het kabinet,

In onze gesprekken met ondernemers, winkeliers, horeca en inwoners merken wij steeds vaker dat de zorgen over de gevolgen van de coronamaatregelen onder de mensen toenemen. Covid is meer dan een gezondheidscrisis alleen geworden. De maatschappelijke impact van het virus en de maatregelen wordt op dit moment enorm gevoeld. Het draagvlak neemt af, onbegrip en boosheid nemen toe. Er is grote behoefte aan perspectief. Wij, de zestien burgemeesters van Noord-Holland Noord, pleiten daarom voor meer gereguleerde mogelijkheden en perspectief.

Onze inwoners missen het theater, uit eten, de bioscoop, het winkelen, hun sport of andere sociale bezigheden. Dat geldt voor onze jongeren in het bijzonder. Winkeliers en (horeca)ondernemers staat het water aan de lippen. De economische en emotionele schade is groot. Het ontbreken van perspectief, het steeds weer teruggeworpen worden, weegt zwaar.

We vragen u om rekening te houden met de gemoedstoestand van onze inwoners en ondernemers. Betrek het maatschappelijk beeld bij de maatregelen. Wij als burgemeesters van NHN merken het dagelijks. Wij hebben draagvlak nodig, vanuit een bredere invalshoek dan de gezondheidscrisis alleen. Bied perspectief, voor een ieder. En zeker ook voor de detailhandel, de kleinere winkels, die het zo lastig hebben in de afgelopen tijd.

Wij pleiten ervoor om bij de nieuw te nemen besluiten het sociale leven veilig en gereguleerd mogelijk te maken en om de ondernemers die zijn getroffen door de lockdown financieel voldoende te steunen.

Wij wensen u veel wijsheid met de eerste grote besluiten van uw kabinetsperiode.

Hoogachtend,

Anja Schouten
Burgemeester Alkmaar

Monique Bonsen-Lemmers
Burgemeester Koggenland

Marjan van Kampen-Nouwen
Burgemeester Schagen

Eduard van Zuijlen,
Burgemeester Enkhuizen

Frank Streng
Burgemeester Medemblik

Jan Nieuwenburg
Burgemeester Hoorn

Jan de Boer
Burgemeester Den Helder

Michiel Pijl
Burgemeester Drechterland

Michiel Uitdehaag
Burgemeester Texel

Lars Voskuil
Burgemeester Bergen

Ronald Wortelboer
Burgemeester Stede Broec

Toon Mans
Burgemeester Castricum

Peter Rehwinkel
Burgemeester Dijk en Waard

Mascha ten Bruggencate
Burgemeester Heiloo

Rian van Dam
Burgemeester Hollands Kroon

Gerard van den Hengel
Burgemeester Opmeer