Terug naar het overzicht

Denk mee over beleid voor kleine windturbines in gemeente Alkmaar

Het concept beleidskader kleine windturbines voor de gemeente Alkmaar is opgesteld. De komende 2 maanden kunnen inwoners, bedrijven en organisaties hierop reageren. Boerderijmolens bij agrarische bedrijven in landelijk gebied worden hiermee mogelijk gemaakt. Het beleid geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van het bouwen van een windturbine, terwijl het waardevolle landschap en de kwetsbare natuur worden beschermd.

Bijeenkomsten in de dorpen en digitale raadplegingen

Binnenkort start er een digitale peiling waarbij geïnteresseerden hun mening geven over het concept beleidskader. Daarna, begin september, zijn er 2 fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Hier worden onder andere de uitkomsten van de digitale peiling besproken. Meer informatie over de digitale peiling en de fysieke bijeenkomsten wordt op www.alkmaar.nl/kleinewindturbines bekendgemaakt.

Dit concept beleidskader is het antwoord op de terechte vraag van agrariërs naar windturbines en de terechte zorgen van anderen met betrekking tot het mogelijk aantasten van landschap en natuur. Met dit concept beleidskader doen wij een voorstel om het plaatsen van windturbines mogelijk te maken in afgewogen balans met het landschap en de natuur.

Wethouder Anjo van de Ven

Reageren of meepraten?

De gemeente hoort graag hoe men over het concept beleidskader denkt. De reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke ontwikkeling van een definitief beleidskader. Het concept beleidskader is te bekijken via de website www.alkmaar.nl/kleinewindturbines. Reageren kan tot en met 11 september 2023 via kleinewindturbines@alkmaar.nl.

Het volledige proces van concept beleidskader tot vaststelling door de gemeenteraad is in het participatieplan opgenomen en is ook via www.alkmaar.nl/kleinewindturbines in te zien.

Vervolg en aanvragen voor het bouwen van kleine windturbines

De verwachting is dat het beleidskader in het eerste kwartaal van 2024 klaar is en door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Voor initiatiefnemers die ook een kleine windturbine willen bouwen wordt geadviseerd om met de aanvraag omgevingsvergunning te wachten tot het beleidskader voor kleine windturbines is vastgesteld en gepubliceerd. De voordelen hiervan zijn:

  1. Het besluitvormingsproces wordt minder lang (de termijn kan met 2-6 maanden worden verkort, afhankelijk van de vraag of wel of geen zienswijzen worden ontvangen);
  2. Beleid geeft een initiatiefnemer duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief;
  3. De kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning valt minder hoog uit, omdat voor de aanvraag omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad meer hoeft te worden afgegeven.