Terug naar het overzicht

Denk mee over het verbeteren van de N242

De gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Dijk en Waard een verkennend onderzoek gestart om te bepalen wat nodig is om de N242 en nabije omgeving, tussen het Kooimeerplein en Verlaat (bij N241) bereikbaar en leefbaar te houden. Dit met het oog op de woningbouwplannen in de regio. Graag brengen wij samen met bewoners en gebruikers de plekken in beeld waar het beter kan.

Wilt u ons daarbij helpen? Op www.wijkprikker.nl/verkenning-N242 kunnen bewoners en weggebruikers van 6 oktober tot en met 23 oktober aangeven wat er verbetert kan worden op het gebied van doorstroming, veiligheid en leefomgeving, en welke ideeën men daarvoor heeft.

Steeds drukker

In de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard zijn iedere dag mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Zij maken daarbij ook gebruik van de provinciale weg N242. Met de bouw van duizenden nieuwe woningen en de vestiging van nieuwe bedrijven in de regio Alkmaar wordt het de komende jaren steeds drukker.

De provincie en gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard vinden het belangrijk om nu en in de toekomst de N242 en omgeving bereikbaar en tegelijkertijd veilig en leefbaar te houden. Daarom verkent de provincie samen met de gemeenten wat hiervoor nodig is en wat mogelijke maatregelen zijn. Naast autogebruik wordt ook gekeken naar kansen voor fietsers en het openbaar vervoer.

Door inwoners, weggebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden voortijdig te betrekken, willen de provincie en gemeenten gebiedskennis en ideeën uit de omgeving ophalen. Dit gebeurt tot en met 23 oktober via www.wijkprikker.nl/verkenning-N242. Later dit jaar volgt een informatieavond, waarin we verder aan de slag gaan met de verkenning en de inbreng vanuit de omgeving.

Vervolg

In deze verkenning wordt ook onderzocht wat de ruimtelijke en financiële consequenties van de verschillende oplossingen zijn. Omdat het om complexe vraagstukken gaat zullen de maatregelen om de regio bereikbaar en leefbaar te houden financieel ingrijpend zijn. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard besluiten uiteindelijk welke oplossingen kansrijk zijn en verder worden onderzocht.

Het streven is om de maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid te koppelen aan het groot onderhoud aan de N242 (gepland vanaf 2026). Meer informatie over de Verkenning N242 is te vinden op www.noord-holland.nl/verkenningN242.