Terug naar het overzicht

Doe mee aan de ambitietafel 'Ouders in zicht!'

Hoe raak je in het onderwijs de verbinding met ouders niet kwijt? Of: hoe versterk je de verbinding met ouders zodat je samenwerkt in het belang van het kind? Over dit thema wordt op woensdag 9 juni een digitale ambitietafel gehouden in Podium Victorie.

Goede verbinding

Ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar via het kind. Als leerkracht hoort het bij je werk om ook  met ouders te spreken, bijvoorbeeld als je (leer/opvoed)problemen signaleert. Het overkomt iedereen dat je met de beste intenties het gesprek ingaat, maar dat het vervolgens niet goed aankomt bij de ouder. In plaats van je adviezen ter harte te nemen en ermee aan de slag te gaan reageren ze verbaasd, passief, verontwaardigd, afwijzend of zelfs boos. Hoe zorg je dan voor een goede verbinding met ouders?

Interactief programma

Regisseur Greet Meesters en ouderschapsdeskundige Janneke van Bockel ontwierpen een interactief programma waarin het ouderperspectief centraal staat op basis van de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. In een programma boordevol boekenkennis, ervaringskennis, theater en onderlinge uitwisseling wordt onderzocht hoe de interactie met ouders leuker, gemakkelijker en effectiever kan worden.

Wat is een ambitietafel?

Ambitietafels zijn inspirerende bijeenkomsten die sinds 2017 worden georganiseerd in het kader van de Alkmaarse Onderwijsagenda. Het initiatief voor het organiseren van een ambitietafel komt vanuit het onderwijs of de kinderopvang. Zij bepalen over welke vraag de ambitietafel gaat en wat de opbrengst moet zijn. De gemeente faciliteert de organisatie van de ambitietafel. Op initiatief van twee ouders staat in de ambitietafel van 9 juni de samenwerking tussen onderwijs en ouders centraal.

De ambitietafel wordt op woensdag 9 juni 2021 van 15.00 – 16.30 uur live gestreamd vanuit Podium Victorie. BEn je geïnteresseerd, geef je dan op.