Terug naar het overzicht

Europese steun voor tunnels onder het spoor

De Nederlandse overheid wil meer treinen laten rijden op het spoor en heeft hiervoor het programma ‘Hoogfrequent Spoor’ ontwikkeld. Onder andere gemeente Alkmaar heeft een Europese subsidie ontvangen om gelijkvloerse kruisingen ‘uit het spoor’ te halen. Dit wordt gerealiseerd door een tunnel onder het spoor aan te leggen voor al het verkeer. Zo wordt de doorstroming van het andere verkeer bevorderd.

Op 21 oktober hebben de gemeenten Alkmaar, Zaanstad en Dijk en Waard samen met de Vervoerregio Amsterdam een handtekening gezet onder de subsidieovereenkomst met de Europese Unie. Daarmee is de subsidie officieel toegekend. In totaal krijgen deze drie gemeenten in Noord-Holland samen maximaal €3,4 miljoen om de onderzoeken naar de tunnels uit te voeren.

Green Deal

De Europese Unie wil in het kader van de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Door tunnels aan te leggen onder het spoor wordt het spoor veiliger omdat er minder spoorwegovergangen zijn. Daarom krijgen de gemeenten Alkmaar, Zaanstad en Dijk en Waard subsidie van de Europese Unie voor de voorbereidingskosten voor de aanleg van de tunnels.      

Plaats tunnel

De tunnel die beoogd is in Alkmaar komt bij de spoorwegovergang aan de Helderseweg.

Wij zijn erg tevreden met de verkregen subsidie. Mede dankzij de steun van Europa kunnen wij voortvarend aan de slag met één van de sleutelprojecten voor het stationsgebied en de mobiliteit in de stad Alkmaar. Ook zorgt het opheffen van deze spoorwegovergang voor een betere verkeersveiligheid voor zowel voetgangers, auto’s, bussen, fietsers en treinen.

Wethouder bereikbaarheid, Robert te Beest

Toekomst

De verwachting is dat het aantal mensen dat met de trein reist in de toekomst toeneemt. Daarom wordt er nu flink geïnvesteerd in een snel en veilig spoor. Daarnaast heeft verkeer zoals fietsers en automobilisten hier ook voordeel bij. Met minder spoorovergangen is er minder wachttijd voor de spoorbomen. De doorstroming van het verkeer in de steden in Noord-Holland verbetert daardoor.