Terug naar het overzicht

Geen overeenstemming opvang statushouders Robonbosweg

Gemeente Alkmaar, het COA en de Rijksoverheid bereiken geen overeenstemming over de opvang van statushouders op de Robonsbosweg. Sinds begin dit jaar heeft de gemeente zich in gesprekken met het COA ingespannen om de opvang mogelijk te maken, maar uiteindelijk bleken de risico’s voor Alkmaar te groot.

In januari 2021 heeft het COA aan de Gemeente Alkmaar het dringende verzoek gedaan om voor de opvang van statushouders gebruik te maken van de locatie aan de Robonsbosweg. Dit leegstaande voormalige kantoorgebouw is eerder door het COA gebruikt voor de opvang van asielzoekers en is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De gemeente heeft het COA laten weten de mogelijkheden te willen verkennen om statushouders op te vangen aan de Robonsbosweg en onder welke voorwaarden.

Voorwaarden

Het uitgangspunt voor de verkenning was dat het COA gebruik zou maken van één vleugel van het gebouw en de toren in het middendeel voor benodigde voorzieningen en programmering voor de opvang van regionale statushouders. De gemeente zou gebruik maken van de andere vleugel voor de tijdelijke huisvesting van Alkmaarse statushouders in combinatie met andere (zorg)doelgroepen.
Voorwaarden die onder andere gesteld zijn aan het COA zijn dat de gemeente geen financieel risico mag lopen als het gaat om de kosten voor voorzieningen (Wmo, jeugdzorg, kinderopvang, etc.) voor de opvang van 300 statushouders uit de regio en de vergoeding van het realiseren van tijdelijke huisvesting voor Alkmaarse statushouders en (zorg)doelgroepen.

Verkenning

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een verkenning samen met het RVB, het COA en diverse ministeries om de mogelijkheden in kaart te brengen. Uit de verkenning is gebleken dat, ondanks het gezamenlijke onderschreven belang voor het zorgen voor goede opvang, huisvesting, integratie en participatie van statushouders, de complexiteit van bestaande kaders en regelgeving in dit geval niet doorbroken kon worden. Zonder de noodzakelijke overeenstemming van de diverse ministeries draagt de gemeente een aanzienlijk financieel risico. Het COA is inmiddels geïnformeerd dat de gesprekken over de Robonsbosweg daarom worden stopgezet.

Zoeken naar mogelijkheden

De gemeente Alkmaar blijft zoeken naar mogelijkheden voor de huisvesting van statushouders en (zorg)doelgroepen maar de optie op de Robonsbosweg als opvanglocatie voor regionale statushouders legt teveel (financieel) risico neer bij de gemeente.