Terug naar het overzicht

Gemeente komt maatschappelijke organisaties tegemoet in energielasten

Om Alkmaarse maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de sterk gestegen energielasten komt gemeente Alkmaar met regelingen voor een tegemoetkoming in de energiekosten en voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De regelingen zijn bedoeld voor verenigingen en maatschappelijke organisaties, zoals op het gebied van sport, cultuur en welzijn, die door de hoge energieprijzen hard worden getroffen.

Eind oktober besloot de gemeenteraad tot het instellen van een bestemmingreserve voor de energielasten voor 2023. De raad stuurde het college op pad om een passende regeling uit te werken voor de beschikbaar gestelde reserve van € 9 miljoen. Het college komt nu met een voorstel aan de raad voor een tweetal regelingen, één voor tegemoetkoming in de hoge energiekosten (Nadere Regels Tegemoetkoming Meerkosten Energie 2023) en één voor tegemoetkoming bij het treffen van energiebesparende verduurzamingsmaatregelen (Nadere Regels Tegemoetkoming Energiebesparing en Verduurzamingsmaatregelen). Voor beide regelingen is elk maximaal € 4,5 miljoen beschikbaar.

Nadere regels

Om in aanmerking te komen voor steunmaatregelen zijn nadere regels opgesteld. De regelingen zijn bedoeld voor niet-commerciële (vrijwilligers)organisaties met een maatschappelijke doel, zoals verenigingen op het gebied van sport, cultuur of welzijn. De regelingen zijn niet bedoeld voor particulieren. Daarvoor zijn er de rijksregelingen, zoals het energieplafond.

Binnen de regelingen komen genoemde organisaties in aanmerking voor tegemoetkomingen  in de meerkosten van de energierekening in 2023 en voor het treffen van maatregelen om te besparen op het energieverbruik, zoals het aanschaffen van ledlampen, isolatiefolie, tochtstrippen, radiator thermostaatknoppen of slimme meters. Ook verdergaande (verbouwings)maatregelen, zoals dak-, muur-, vloerisolatie en het aanschaffen van een zonneboiler, kunnen daaronder vallen.

De nadere regels worden nu in concept aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan daaropvolgend de regelingen naar verwachting in februari of maart definitief vaststellen.

Winst

“Wij hebben een fors bedrag uitgetrokken om verenigingen en maatschappelijke organisaties, onder andere op het gebied van sport, cultuur en welzijn, door deze moeilijke tijden te loodsen. Met tegemoetkoming in de hoge energierekeningen en vooral maatregelen om energie te besparen. Daarmee helpen wij de verenigingen en organisaties en zetten we tegelijkertijd een grote stap in de verduurzaming van Alkmaar. Dat is lange termijn winst voor mens en milieu”, aldus Nicole Mulder, wethouder Duurzaamheid.

Na behandeling in de gemeenteraad, begin volgend jaar, treden beide regelingen zo snel mogelijk in werking. Voorgesteld wordt de regeling Tegemoetkoming Meerkosten Energie 2023 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in te laten gaan. Aanvragen kunnen dan digitaal via internet worden ingediend (www.alkmaar.nl), met daarbij informatie over de periode waarop de regelingen betrekking hebben, welke regelingen er van andere overheden zijn en tips voor verduurzaming.