Terug naar het overzicht

Jongeren uit Alkmaarse dorpen mogen gezien worden

In de eerste week van december organiseerde Link Jongerenwerk weer een fietsverlichting actie in samenwerking met Straatgeluid, gemeente Alkmaar, politie en handhaving. Op een enkeling na, was iedereen goed verlicht op weg naar school of werk. 

De Fix-je-fietscontrole werd gehouden bij de fietstunnels bij Ranzijn en de Leeghwaterbrug. Langs deze plekken komen jongeren uit Graft, de Rijp, de Schermer en zelfs de Beemster. Zij fietsen iedere ochtend naar Alkmaar of zelfs naar Bergen richting de middelbare school. Vanuit de polderse dorpen, op weg naar de stad komen zij geregeld slecht verlichtte polderwegen tegen, vaak zonder fietspaden. Dit soort situaties benadrukken het belang van een goed verlichte fiets.

Dinsdagochtend tussen 07.30 en 8.15 uur zijn er ongeveer 70 jongeren langsgefietst, waarvan er uiteindelijk 4 staande zijn gehouden. Zij hebben een nieuw voor- of achterlicht gekregen, nadat er kort met hen de gevaren van slechte verlichting zijn toegelicht door jongerenwerkers van LINK en Straatgeluid. Deze jongeren konden dus veilig weer hun weg naar school vervolgen en ouders ontvangen daar thuis een brief over. Hierin wordt ouders uitgelegd dat hun kind onveilig in het verkeer is aangetroffen en verzocht om samen daar thuis aandacht aan te schenken. 

Jaarlijks wordt de actie Fix je fiets georganiseerd. Een fietsencontrole die insteekt op veiligheid in het verkeer onder schoolgaande jongeren. Wie zijn of haar verlichting niet in orde heeft wordt staande gehouden door politie of handhaving. Al met al kijken wijkagent, handhaving, jongerenwerk en het gebiedsteam van de gemeente tevreden terug op de actie.

Kevin en Robin:

We zijn zelfs best trots op jongeren uit Graft, de Rijp en de Schermer dat ze over het algemeen hun verlichting zo goed op orde hebben. Er is zo veel in de media over misdragingen van jeugd. Er vallen dus ook positieve dingen te vermelden.