Terug naar het overzicht

Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

Meer informatie over de procedure om zienswijzen in te dienen, vindt u op RVO vergunningaanvraag Schiphol

Meer informatie over het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vindt u ook op

Online informatiebijeenkomsten op 9 en 11 maart

In online informatiebijeenkomsten krijgt u een toelichting op de ontwerpwijziging. Na de toelichting kunt u in themasessies uw vragen te stellen.

Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden vindt u op informatiebijeenkomsten LVB Schiphol

De bijeenkomsten zijn op:

  • dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur
  • dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur
  • donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur
  • donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur