Terug naar het overzicht

Makersimpuls biedt kansen voor creatieve makers

Gemeente Alkmaar doet een oproep aan startende en professionele makers om mee te doen aan de makersimpuls. De makersimpuls staat open voor individuele kunstenaars en/of artiesten die met en voor Alkmaarders actief zijn binnen de kunst en cultuur. 

Met de makersimpuls ‘Coronaherstel Creatieve Makers’ ondersteunt gemeente Alkmaar makers met een éénjarige werkopdracht bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen artistieke talent voor verschillende doelgroepen, de professionele praktijk, het eigen cultureel ondernemerschap en de maatschappelijke opgaven van de stad. De uitvoering wordt gerealiseerd in samenwerking met creatieve makers en culturele instellingen uit de stad. Deze oproep past binnen de ambitie uit het coalitieakkoord Alkmaar aan zet 2018 – 2022, namelijk de ondersteuning experimentele culturele initiatieven. 

Creatieve makers stellen met behulp van masterclasses een eigen ontwikkelplan op. Onderdeel van dit ontwikkelplan is de vraag hoe de maker kan bijdragen aan de aanpak van een maatschappelijke opgave in de gemeente. Deze ontwikkelplannen worden eerst door een onafhankelijke vakjury beoordeeld tijdens een Makerspresentatiedag. Hieruit kiest de vakjury een selectie aanvragers. Zij mogen vervolgens hun ontwikkelplan afmaken en definitief aanleveren. De aanvragen worden vervolgens geanonimiseerd en voorgelegd aan de adviescommissie Cultuur Alkmaar ter beoordeling. De selectie van de eerste vijf makers wordt begin december 2021 bekendgemaakt.

Aanmelden

Creatieve makers kunnen zich via www.alkmaar.nl/makersimpuls aanmelden om de informatiebijeenkomst op 4 oktober 2021 bij te wonen en het ontwikkeltraject te volgen. Het volgen van masterclasses maakt verplicht onderdeel uit het selectietraject.

De komende twee jaar stelt de Gemeente Alkmaar tien makersimpulsen van € 25.000 beschikbaar. Voor meer informatie kijk op www.alkmaar.nl/makersimpuls.   

Makersimpuls