Terug naar het overzicht

Namenmonument op het stationsplein

Er komt een namenmonument voor de slachtoffers van de Holocaust op het stationsplein. Het college van burgemeester & wethouders heeft het advies over dit monument overgenomen van de klankbordgroep. Eerder is het traject voor een namenmonument op het Clarissen Bolwerk stopgezet, vanwege gebrek aan draagvlak. Na zorgvuldig overleg is nu een breed draagvlak voor vormgeving, locatie en namenlijst. Als alles volgens planning verloopt dan is de onthulling in 2022.

Het advies van de klankbordgroep is tot stand gekomen nadat een eerder voorstel voor het realiseren van een ontwerp op het Clarissenbolwerk tijdens de uitvoering werd geannuleerd. Dit ontwerp betrof een kunstwerk van de hand van beeldend kunstenaar Ruud-Jan Kokke. Na een zorgvuldig gevolgde procedure die er in voorziet dat het kunstzinnige gehalte, de participatie van belanghebbenden en deskundigheid geborgd waren, besloot het college op 23 februari 2021 tot uitvoering hiervan. Het ontwerp van het kunstwerk riep bij de Joodse organisaties in Alkmaar weerstand op en het voldeed niet aan hun verwachtingen.
Het college vindt breed draagvlak voor een namenmonument van groot belang en besloot de uitvoering van dit prachtige ontwerp stop te zetten. Vervolgens is in goed overleg met alle betrokkenen nagedacht over een mogelijk vervolg voor het Alkmaars Namenmonument met het nieuwe advies van de Klankbordgroep Alkmaars Namenmonument als resultaat.

Locatie

De klankbordgroep heeft de voorkeur gegeven aan een plek aan de voorzijde van het station. De historische betekenis van het NS-Station Alkmaar als plaats van het gedwongen vertrek op 5 maart 1942 is hierbij van grote betekenis en is het eindpunt van de route die de Joodse slachtoffers moesten lopen.

Monument met Joodse uitstraling

Naast de tekst ‘Opdat wij niet vergeten’ wordt de tekstregel ‘Moge zijn/haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven’ opgenomen. Het is in de joodse traditie gebruikelijk om deze zin te plaatsen op een joods graf. De namenlijst zelf komt tot stand op grond van zorgvuldig gekozen criteria en bronnen.
Voor het ontwerp van het monument is de Alkmaarse ontwerper Niko Hoebe gevraagd en het beeld wordt gemaakt door Steenhouwer Haker uit Alkmaar.

Uitvoering

De klankbordgroep wordt betrokken bij de uitvoering en blijft meepraten over de exacte locatie, de uitgewerkte vormgeving, het hele maak- en ontwerpproces, tot en met de uiteindelijke onthulling. De realisatie van het monument zal tot en met het eerste kwartaal van 2022 gaan duren. Op 5 maart 1942 werden alle nog aanwezige Joodse Alkmaarders gedeporteerd via het station Alkmaar naar de vernietigingskampen.