Terug naar het overzicht

Noodopvang voor kinderen

Eén van de maatregelen van de Rijksoverheid in de strijd tegen het Coronavirus is een sluiting van de scholen en de kinderopvang. Kunt u de zorg en het onderwijs niet op u nemen omdat u een cruciaal beroep heeft of werkzaam bent in een vitaal proces en kunt u de kinderen niet ergens anders onderbrengen? Dan is er noodopvang voor uw kinderen.

Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces is er noodopvang op school of op het kinderdagverblijf. Hiervoor werkt de gemeente samen met de scholen en de kinderopvangorganisaties. Voor deze opvang neemt u contact op met de kinderopvang waar uw kind geplaatst is. Als uw kind onderwijs volgt, dan kunt u terecht bij de school van uw kind. Tijdens schooltijd kunnen de kinderen terecht op school, buiten schooltijd bij de buitenschoolse opvang.

Normaal geen gebruik van kinderopvang

Bent u werkzaam in een cruciaal beroep of vitaal proces, maar maken de kinderen normaal geen gebruik van kinderopvang? Dan is het mogelijk om tijdelijk een beroep te doen op de noodopvang. Hiervoor neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 072 of u stuurt een email naar noodopvangkinderen@alkmaar.nl.

Avond-, nacht- en weekendopvang (24/7)

In Alkmaar kunt u gebruik maken van 24 uurs noodopvang. Er zijn twee locaties waar kinderen 24 uur per dag kunnen worden opgevangen. Ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces die zelf geen opvang kunnen regelen, kunnen hier gebruik van maken. Hieraan zijn geen kosten voor de ouders verbonden. Het gaat om de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Voor informatie kunt u bellen naar 14 072.

Heeft u met spoed noodopvang nodig?

Dan belt u met 14 072. Dit kan ook buiten kantoortijden. Dan wordt u doorverbonden met een medewerker van dienst. Heeft uw verzoek minder spoed, mail dan naar noodopvangkinderen@alkmaar.nl.

Op de pagina Noodopvang kinderen 0-12 jaar vindt u alle informatie over noodopvang voor kinderen.