Terug naar het overzicht

Paarse Vrijdag 2021 in Alkmaar: jezelf kunnen zijn

Het is Paarse Vrijdag. De dag waarop scholieren in Alkmaar en de rest van de wereld aandacht vragen voor de acceptatie van iedereen, ongeacht de geldende normen voor sekse, gender en seksuele oriëntatie. Zij doen dit door paarse kleding te dragen en allerlei activiteiten te organiseren.

“Alkmaar is een gemeente waarin ruimte is voor verschil. Iedereen moet zich hier veilig voelen en het mag daarbij niet uitmaken wat je genderidentiteit of je seksuele geaardheid is. Op Paarse Vrijdag dragen wij dit nog eens extra uit en steken we LHBTI-scholieren een hart onder de riem”, aldus Wethouder Elly Konijn-Vermaas (portefeuille diversiteit).

Paarse Kerstboom

Op donderdag 9 december bezocht burgemeester Anja Schouten de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz. Samen met leerlingen ontstak zij een Paarse Kerstboom en ging met hen in gesprek. Voor leerlingen in de puberleeftijd is gender en seksuele oriëntatie een beladen en kwetsbaar onderwerp.

“Het is mooi dat hier ook op school aandacht voor is. Juist als jongere kan het soms lastig zijn om jezelf te zijn, bijvoorbeeld als je verliefd op iemand wordt. Maar als je kunt zijn wie je bent, kom je het beste tot je recht en bereik je de mooiste resultaten”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Anja Schouten ging in gesprek met jongeren over Paarse Vrijdag (JJfotografie)
Burgemeester Anja Schouten ging in gesprek met jongeren over Paarse Vrijdag (JJfotografie)

Regenboogpeiling

Samen met de GGD HN zet de gemeente een onderzoek uit, om een beter beeld te krijgen van het welzijn en de gezondheid van de LHBTI’ers in Noord-Holland Noord. De resultaten helpen om als Regenbooggemeente effectief beleid te voeren. De peiling is bedoeld voor LHBTI’ers van 16 jaar en ouder.  Deelnemen kan via www.regenboogpeilingNHN.nl.

Masterclass Inclusief Coachen

Op Paarse Vrijdag vindt er in Wijkcentrum Thuis in Overdie een Masterclass plaats voor de Alkmaarse sportverenigingen. Thema’s in de masterclass zijn inclusief coachen voor breedtesport en ervaringen uit de topsport. Hoe kan een vereniging haar sociale klimaat zo inrichten, dat elke sporter zich veilig voelt en tot de beste sportprestaties kan komen zonder belemmering te ervaren?

Alkmaar Ontmoet

Om met elkaar te leven en uitsluiting van mensen of groepen te voorkomen, is het van belang elkaar te ontmoeten. Om elkaars beleving en standpunten te begrijpen en te respecteren is verbinding nodig. Om deze verbinding tot stand te brengen, organiseert de gemeente samen met Artikel 1 NHN en Bibliotheek Kennemerwaard dialooggesprekken: Alkmaar Ontmoet.

Kijk voor meer informatie op: www.alkmaar.nl/ontmoet-elkaar