Terug naar het overzicht

Participatietraject de Laat-west gestart

De gemeente is gestart met het participatietraject voor de nieuwe inrichting van de Laat-west. Het gaat om het deel dat evenwijdig loopt aan de Langestraat: het gedeelte tussen de Huigbrouwerstraat en Koorstraat.

In 2020 stelde de gemeenteraad de Detailhandelsstructuur Binnenstad en Overstad vast. Een belangrijk speerpunt hierin is het compacter en gemengder maken van het winkelgebied in de binnenstad. Op dit moment wordt al een aantal projecten aangepakt, zoals het vergroenen van de Prachtstraatjes. Nu staat het volgende gebied op de agenda om opnieuw in te richten: de Laat-west.

Meer weten over dit participatietraject en je stem uitbrengen op één van de gekozen ontwerpen? Kijk dan op de pagina Vernieuwing Laat-West.

artist impression van 2 opties van vernieuwing Laat-West, een met water en 1 met groen

Twee modellen voor de Laat-West