Terug naar het overzicht

Samenvoeging Heerhugowaard en Langedijk

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal is begonnen met de voorbereiding van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. In een brief heeft de commissie de gemeente Alkmaar gevraagd bekend te maken dat betrokkenen en belangstellenden commentaar in kunnen dienen op het wetsvoorstel.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen uiterlijk 9 december 2020 schriftelijk worden gericht aan:

  • De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,  drs. F.M.J. Hendrickx
    Tweede Kamer der Staten-Generaal
    Postbus 20018
    2500 EA Den Haag
  • Per e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Het wetsvoorstel (Kamerstuk 35621) is te raadplegen via de website van de Tweede Kamer of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35621