Terug naar het overzicht

Servicepunten voor burgerzaken vanaf 19 juli weer open

Vanaf 19 juli zijn de servicepunten voor burgerzaken van de gemeente Alkmaar weer open.

De servicepunten in Alkmaar-noord, Graft en Schermerhorn zijn open op afspraak. Er is dus geen vrije inloop. Maak vanaf nu een afspraak via www.alkmaar.nl of telefonisch via 14072. Inwoners kunnen bij de servicepunten terecht voor de volgende producten:

  • aanvragen paspoorten, identiteitskaarten (m.u.v. vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoort);
  • aanvragen rijbewijzen, m.u.v. omwisseling buitenlandse rijbewijzen;
  • uittreksels Basisregistratie Personen (BRP) en Burgerlijke Stand;
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De servicepunten Alkmaar Noord, Graft en Schermerhorn waren vanaf eind maart 2020 gesloten als gevolg van de coronamaatregelen.