Terug naar het overzicht

Startbouwimpuls

Door veranderde omstandigheden wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Daarom heeft minister Hugo de Jonge de Startbouwimpuls in het leven geroepen. Het Rijk heeft voor de Startbouwimpuls minimaal 250 miljoen euro beschikbaar, en stelt daarvan maximaal 16 procent (circa 40 miljoen euro) beschikbaar per woningdealregio. Graag informeren we u hoe het proces in Alkmaar werkt en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

De Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer rond kunnen rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor een Startbouwimpuls? Hiervoor gebruikt u een volledig ingevuld aanvraagformulier Startbouwimpuls van het Rijk.

Het ingevulde (definitieve) aanvraagformulier stuurt u uiterlijk maandag 25 september om 17.00 uur naar SBI@alkmaar.nl.

Randvoorwaarden en criteria Rijk

In zijn brief van 29 augustus 2023 benoemt de minister de volgende randvoorwaarden:

 • Start bouw woningen uiterlijk in 2024/2025.
 • Opleveringen woningen uiterlijk 36 maanden na start bouw.
 • Het betreft permanente woningbouw.
 • Aandeel betaalbare woningen is minimaal 50 procent.
 • De betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.
 • Juridische zekerheid over het moment van start bouw, bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan.
 • Het project telt minimaal 10 woningen.
 • Ook benoemt hij de beoordelingscriteria op basis waarvan een ranking wordt bepaald:
 • Efficiëntie van de rijksbijdrage.
 • Snelheid.
 • Zekerheid start bouw.

Toetsing

Wij toetsen vervolgens of bij de aanvraag is voldaan aan de randvoorwaarden en op compleetheid en kwaliteit van informatie.

Uitkering

U dient uw aanvraag in bij de gemeente. De gemeente kent pas definitief de bijdrage aan aanvragers toe als deze door het Rijk wordt toegekend.

Vragen

Vragen over de invulling van de Startbouwimpuls kunt u sturen naar SBI@alkmaar.nl.
Voor eventuele vragen over het aanvraagformulier verwijzen we u naar de website van het Rijk.