Terug naar het overzicht

Stemmen met een visuele beperking in Wijkcentrum Thuis in Overdie

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Heeft u een visuele beperking? U kunt zelfstandig stemmen in een stembureau in de gemeente Alkmaar.

In het stembureau in Wijkcentrum Thuis in Overdie, Van Maerlantstraat 8, is voor mensen met een visuele beperking van 10.00 uur tot 17.00 uur een vrijwilliger van de Oogstichting aanwezig. De vrijwilliger begeleidt u naar het stembureau en helpt u bij het invullen van het stembiljet. Ook ligt er een kandidatenlijst in braille.

Wmo-taxi

Als u een visuele beperking heeft, mag u natuurlijk ook in een ander stembureau komen stemmen. U mag in dat geval zelf iemand meenemen die u helpt bij het stemmen. U mag ook de leden van het stembureau vragen om u te helpen.

Bent u klant van de Wmo, dan kunt u ook weer gebruik maken van de Wmo-taxi. De taxi blijft wachten bij het stembureau tot u gestemd heeft en brengt u daarna weer terug naar huis. Het advies is wel om de taxi vooraf te reserveren en vermelden dat het gaat om stemmen

Mobiele stembureaus

Er zijn mobiele stembureaus, zodat bijvoorbeeld kiezers met een lichamelijke beperking en ouderen dichter bij huis kunnen stemmen. Iedere kiesgerechtigde mag stemmen in één van de mobiele stembureaus. Hieronder vindt u de openingstijden en locaties.

  • Tussen 09.00 uur en 11.30 uur ‘t Rekerheem, Hof van Luxemburg 63
  • Tussen 09.00 uur en 11.30 uur De Oldeburgh, Herenweg 91, Oudorp
  • Tussen 13.30 uur en 16.00 uur De Mieuwijdt, Mieuwijdt 19, Graft
  • Tussen 13.30 uur en 16.00 uur De Nieuwpoort, Prins Alexanderstraat 25