Terug naar het overzicht

Stemmen op 15 maart voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 is het weer zover. U mag weer stemmen. Op deze dag zijn er zelfs twee verschillende verkiezingen. U kunt uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten èn voor de Waterschappen. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

Er zijn weer verkiezingen. Credit: Marcel Witte Fotografie

U mag stemmen op een kandidaat voor de Provinciale Staten als u in Noord-Holland woont, de Nederlandse nationaliteit bezit en op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent. Voor het Waterschap mag u uw stem uitbrengen als u ingezetene van het waterschap bent, de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een EU-lidstaat of een andere nationaliteit bezit (en daarbij rechtmatig in Nederland verblijft). Ook moet u op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn. Op 15 maart mag u dus 1 of 2 stemmen uitbrengen. Dat ligt aan uw persoonlijke situatie.

Provinciale Staten

Dit is het algemeen bestuur van de provincie. Dus net zoiets als de gemeenteraad in een gemeente. In onze provincie bestaat Provinciale Staten uit 55 leden. Binnen 42 dagen na de verkiezingen, kiezen deze 55 statenleden, de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Uw stem voor Provinciale Staten is dus ook belangrijk voor de nieuwe leden van de Eerste Kamer.

Waterschappen

Het algemeen bestuur van het waterschap heet College van Hoofdingelanden (CHI). Dit college bestaat uit 30 leden. Zeven daarvan zijn aangewezen. De overige 23 kiest u door deze verkiezingen. Het waterschap heeft 3 hoofdtaken: waterveiligheid (dijken), voorkomen van wateroverlast en zorgen voor voldoende schoon zoet water.

Verkiezingsinformatie

In elke Stadskrant tot aan de verkiezingsdag berichten wij over de verkiezingen. Dat doen wij ook op onze social media en op de speciale verkiezingspagina www.alkmaar.nl/verkiezingen. Heeft u toch nog vragen over deze verkiezingen, dan kunt u ook bellen naar telefoonnummer 14 072 of mailen naar post@alkmaar.nl Geef hierbij aan dat u vragen heeft over de verkiezingen.