Terug naar het overzicht

Stuur uw onderzoeksonderwerp in voor de Rekenkamercommissie

Elk jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op, op basis van ideeën van raadsleden en inwoners. Dit is dan ook het moment om als inwoner van gemeente Alkmaar onderzoeksonderwerpen in te sturen.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en onderzoekt of de gemeente Alkmaar haar werk goed, doelbewust en volgens regels en afspraken doet. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of het publieke geld op de juiste manier wordt besteed.

Onderzoeken

De Rekenkamercommissie heeft eerder onderzoek gedaan naar onder andere het woonbeleid van de gemeente Alkmaar, de invoering van de participatiewet in Alkmaar en de uitvoering van jeugdhulp in de gemeente Alkmaar. Wilt u meer onderzoeksonderwerpen zien? Kijk dan op: www.alkmaar.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie.

Heeft u een onderwerp voor de Rekenkamercommissie? Geef het dan door! Een onderwerp is geschikt als het de belangen van veel inwoners in gemeente Alkmaar raakt. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is en waar het onderzoek zich volgens u op zou moeten richten.

Inzendingen

U kunt de Rekenkamercommissie bereiken via ktevelde@alkmaar.nl of per post: Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

De Rekenkamercommissie kiest uit de inzendingen zelf haar onderzoeksonderwerpen. Uw suggestie wordt vertrouwelijk behandeld en u ontvangt altijd een terugkoppeling.