Alkmaarse Woonnorm.

Alkmaar bouwt voor de volgende generatie. Met het nieuwe omgevingsbeeld Kanaalzone worden de komende 20 jaar tot 15.000 woningen gerealiseerd. Van het luxe tot aan het sociale segment.

De Alkmaarse Woonnorm bevat nu thema’s als:

•             Sociale woningbouw (huur en koop)
•             Bouwen voor doorstroming
•             Groen en natuur-inclusief bouwen
•             Bouwen met een laag energiegebruik
•             Klimaat-adaptief bouwen
•             Circulair bouwen

Het opstellen van de woonnorm is een behoefte van de markt en de gemeente en is nog niet afgerond. Ontwikkelaars willen voorafgaand aan de bouwontwikkeling in één keer duidelijk hebben welke voorwaarden gelden. De gemeente wil sturen op de ontwikkeling en de doelen bereiken die zij stelt. De gemeente wil hiermee op een voortvarende wijze een duurzame en evenwichtige stedelijke ontwikkeling bereiken. Uitgangspunt hierbij is dat er een passende ambitie wordt geformuleerd die haalbaar en betaalbaar is. Door de Corona- pandemie zijn de gesprekken hierover vertraagd.