Bestemmingsplan Overstad.

Om de ontwikkeling van Overstad mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan vernieuwd. Gemeente Alkmaar doet dit in samenspraak met alle betrokkenen. Op deze pagina informeren we je over het verdere participatieproces voor het nieuwe bestemmingsplan.
Je vindt hier de verslagen van de bijeenkomsten en ook volgende activiteiten worden hier aangekondigd. Wil je goed op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het Alkmaars Kanaal.

Planning.

April 2023

Bestemmingsplan wordt vastgesteld door gemeenteraad

November 2022

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Mei t/m oktober 2022

Opstellen bestemmingsplan

13 juli 2022

Overstadwandeling

Mei t/m juni 2022

Participatieactiviteiten

April 2022

Participatieplan wordt afgerond en activiteiten worden gepland

25 maart 2022

Beeldverslag inloopbijeenkomsten online

3 & 8 maart 2022

Inloopbijeenkomsten

Op 3 & 8 maart heeft de gemeente inloopbijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven en bewoners. We zijn hier in gesprek gegaan over de uitgangspunten van het ontwikkelbeeld Overstad dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook zijn er digitale vragenlijsten ingevuld door betrokkenen die niet aanwezig konden zijn. Voor het opstellen van het bestemmingsplan wordt een participatieplan opgesteld. De inloopbijeenkomsten en ingevulde vragenlijsten zijn een belangrijke informatiebron voor het participatieplan.