Terug naar het overzicht

€ 6 miljoen voor Overstad dankzij woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Overstad is één van de projecten en de gemeente Alkmaar ontvangt 6 miljoen euro voor het realiseren van ruim 1.000 woningen.

De toegekende bijdrage van bijna € 6 miljoen uit de woningbouwimpuls moet worden ingezet voor toekomstige investeringen die noodzakelijk zijn voor de woningbouw in het gebied. Zoals het (versneld) realiseren van een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied, het faciliteren van de bouw van bijna 350 woningen op eigen (gemeentelijk) terrein en het bevorderen van wandelen en fietsen door onder andere de bouw van twee langzaam verkeer bruggen. De ongeveer 650 andere woningen worden op particuliere grond gebouwd.

Dit is fantastisch nieuws! Het college is er alles aan gelegen om de bouw van woningen te versnellen. Met deze woningbouwimpuls gelden wordt dit mogelijk gemaakt in Overstad.

Wethouder Paul Verbruggen