Terug naar het overzicht

Alkmaars Kanaal voorbeeld voor samenwerking provincie en gemeentes

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland stapten medewerkers van de provincie en Marcel Janssen (directeur Alkmaars Kanaal) en Sander Koolen (secretaris Alkmaars Kanaal) samen op de boot in Alkmaar. De vaartocht ging van de Leeghwaterbrug bij Overdie tot aan de Koedijker Vlotbrug bij Viaanse Molen (en terug). In de salonboot werden met elkaar voorbeelden besproken van samenwerking, waarbij ook Alkmaars Kanaal één van de voorbeelden was. Hoe werkt de samenwerking bij een groot gemeentelijk project waar ook meerdere afdelingen vanuit de provincie bij betrokken zijn?

Samenwerking en bestuurlijke effectiviteit

De medewerkers van de provincie waren voor hun opleiding bestuurlijke effectiviteit op zoek naar voorbeelden van samenwerking. De provinciale projectleiders, programmamanagers en uitvoerende ambtenaren waren geïnteresseerd in het Alkmaars Kanaal. In dit programma komen infrastructuur, weg- en waterbouw, kunstwerken, woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid samen. Wat betekent bijvoorbeeld het binnenstedelijk bouwen in Alkmaar voor de doorstroming van de Ring Alkmaar en de bereikbaarheid van Noord Holland Noord? Dit zijn belangrijke ruimtelijke vraagstukken, waar zowel gemeente als provincie verantwoordelijkheid voor zijn. Ook is de provincie eigenaar van het kanaal en haar oevers. Wat bekent dat voor de ambitie van Alkmaar om de oevers openbaar en groen in te richten?

Eensgezind in de samenwerking

Deze vragen en belangen moeten afgewogen, afgestemd en gefinancierd worden waarbij de provincie een belangrijke partner is van de gemeente. Er was uitleg over de ontwikkelingen in het programma Alkmaars Kanaal. En er was er gelegenheid om van gedachten te wisselen over elkaars rollen en bevoegdheden, ambtelijke verantwoordelijkheden en bestuurlijke aansturing.

De discussie gaf over en weer inzicht in de belangen en afwegingen die provincie en gemeente moeten maken, ieder op het eigen bestuursniveau. Duidelijk werd dat de inzet van instrumenten, en overleg daarover, in de relatie tussen gemeente en provincie een belangrijke rol speelt. Maar ook dat we uiteindelijk moeten kijken naar de resultaten, zeker als het gaat om een prioriteit als woningbouw. Bij de afsluiting van het fijne vaartochtje was die conclusie voor een ieder in ieder geval duidelijk.