Terug naar het overzicht

Economisch toekomstbestendig Alkmaars Kanaal

Voor het Alkmaars Kanaal is belangrijk uitgangspunt dat er een evenwichtige balans tussen wonen, werken en recreëren is, er moet tenslotte voldoende werkgelegenheid zijn voor de nieuwe inwoners. Gemeente Alkmaar heeft twee samenwerkende adviesbureaus de opdracht gegeven onderzoek te doen naar wat er mogelijk is op het gebied van werken en wonen in de verschillende deelgebieden in het Alkmaars Kanaal.

Een ingewikkelde puzzel die gelegd moet gaan worden. De ontwikkeling van de werkgelegenheid moet gelijke tred houden met de ontwikkeling van de woningbouw. Een ander belangrijk uitgangpunt is dat er ruimte moet zijn voor de gevestigde economie én voor de ontwikkeling van nieuwe economie.

Nieuwe economie

Nieuwe economie in Alkmaar is gericht op ICT, stadsverzorgende bedrijvigheid, nieuwe vormen van samenwerking, clustervorming en het delen van faciliteiten. Hierbij geldt ook een verbreding naar circulaire economie, en aandacht voor digitalisering en de moderne maakindustrie.

Het is dus van de ene kant belangrijk bestaande bedrijvigheid en een voldoende aantal bedrijventerreinen te behouden, én belangrijk om nieuwe bedrijven aan te trekken en deze in het Alkmaars Kanaal de ruimte te bieden.

Functiemenging

Dit alles betekent dat er vormen van functiemenging plaats moeten gaan vinden. En dat er in de transformatie die de komende jaren plaats gaat vinden, een beeld komt van welke bedrijvigheid waar aanwezig is en blijft, waar nieuwe vormen van bedrijvigheid worden voorzien en kunnen worden ontwikkeld, en hoe bedrijvigheid en wonen samen naast elkaar kunnen bestaan.

Na de zomer zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend en kunnen we hier meer over vertellen.