Terug naar het overzicht

Overdie transformeert naar een stoere haven wijk aan het Alkmaars Kanaal

In Overdie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuwe wijk. In 2017 stelde de gemeente de Omgevingsvisie 2040 vast. De ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal is een van de ambities uit die omgevingsvisie. Samengevat als: ‘Hoera we hebben een kanaal!’. Inmiddels ligt er via het pad van de omgevingsvisie, het omgevingsbeeld en 5 ontwikkelbeelden een complete opdracht. In een aantal deelgebieden wordt er al gebouwd aan de vitale en compacte stad aan het kanaal. In Overdie liggen de eerste plannen van vastgoed ontwikkelingsbedrijf Reales voor een nieuwe moderne stadswijk aan het Alkmaars Kanaal.

Op dinsdag 16 november 2021 vond een participatiebijeenkomst plaats. Hier werden ondernemers en omwonenden van bedrijventerrein Overdie geïnformeerd over de herontwikkeling van het bedrijventerrein. Bekijk de eerste plannen en reacties die in de bijeenkomsten gegeven zijn. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwe wijk die aan het ontstaan is in Overdie.

Overdie

Bedrijventerrein Overdie in Alkmaar verandert de komende jaren in een levendig en energiek nieuw stuk stad. Van een industrieterrein naar een gemengd werk- en woongebied. Een plek waar het havengevoel rijkelijk vloeit. Waar werken, wonen en recreëren nieuwe combinaties vormen.

Samen met projectontwikkelaar Reales stellen we een stedenbouwkundig plan op voor de herinrichting van het bedrijventerrein Overdie. Dit plan sluit aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de Omgevingsvisie 2040, het Omgevingsbeeld Alkmaars Kanaal, het Ontwikkelbeeld Overdie en de koersen voor dit deelgebied. Over de voortgang, de veranderingen en het verdere traject houdt de ontwikkelaar je op de hoogte. Ook is er gelegenheid om actief mee te denken. We horen graag welke wensen of aandachtspunten er zijn als het gaat om commerciële en maatschappelijke voorzieningen, verkeer, parkeer en verkeersveiligheid en de inrichting van het openbaar groen.

Voor bewoners en ondernemers in en om het gebied worden bijeenkomsten en presentaties georganiseerd. Vanwege corona organiseren we deze online. Vanwege de omvang en de voortgang van het project worden de bijeenkomsten opgedeeld in twee fases. De bijeenkomsten voor fase 1 vonden plaats in november 2021. En voor fase 2 ontvangt iedereen die daarin geïnteresseerd is medio 2022 een uitnodiging. Als je mee wilt praten en op de hoogte wilt blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, dat kan hier. En dan ontvang je ook uitnodigingen voor de participatiebijeenkomsten.

Bekijk de Omgevingsvisie 2040;

Bekijk het Omgevingsbeeld Alkmaars Kanaal;

Bekijk het Ontwikkelbeeld Overdie;

Bekijk de Koers Overdie.