Terug naar het overzicht

Programmadirecteur Alkmaar Kanaal: Wendy Pelk

Wendy Pelk is sinds 7 jaar directeur bij gemeente Alkmaar en leidt vanaf 1 september het Programma Alkmaars kanaal. De ontwikkelbeelden zijn leidend en geven haar inspiratie om een bijdrage te leveren aan een prachtige en slimme stad (Smart city). De nieuwe Omgevingswet geeft kansen om dit voortvarend en in en nieuwe rol voor de gemeente te gaan doen.