Terug naar het overzicht

Wethouder Pieter Dijkman wil betaalbare woningen bouwen en tempo maken

Sinds september van dit jaar heeft wethouder Pieter Dijkman het programma Alkmaars Kanaal in zijn portefeuille. Tijd om in een kort vraaggesprek iets meer te weten te komen over zijn ambities, wat hebben we al bereikt met het programma, én wat is zijn favoriete plek aan het Alkmaars Kanaal?

In dit interview met wethouder Pieter Dijkman komt naar voren dat hij vooral wil inzetten op betaalbare woningen, tempo proberen te maken en ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van Alkmaar gewaarborgd blijft. Een slechte bereikbaarheid, levert een stad op waar het niet prettig wonen is. En dat is Alkmaar nu juist bij uitstek wel en dat willen we graag zo houden.

Foto van wethouder Pieter Dijkman
Wethouder Pieter Dijkman

Wat zijn de belangrijkste ambities die u nastreeft voor het Alkmaars Kanaal?

Dat zijn er drie, de eerste is: zorgen dat de woningen die gebouwd worden en die we nog gaan bouwen, betaalbaar zijn. Het tweede belangrijke doel is om te kijken hoe we tempo kunnen maken. En als derde moeten we de bereikbaarheid van Alkmaar en daarmee de aantrekkelijkheid ervan, waarborgen. Er moeten fondsen gevonden worden om dat onderdeel van het programma te financieren. 

1. Betaalbaar wonen

Met betaalbaar bedoelen we dan dat er ook voldoende sociale huur woningen komen. De projectontwikkelaars bouwen door de bank genomen voldoende sociale koopwoningen, en ook voor  middenhuur is steeds meer aandacht. Voor heel Nederland geldt dat er meer gekeken moet worden naar voldoende sociale huur, ook in Alkmaar, en daar willen we afspraken over vastleggen met woningmakers, woningcorporaties en de projectontwikkelaars.

2. Versnellen van de bouwopgave in Alkmaar en omgeving

Overal is sprake van gebrek aan capaciteit, niet alleen bij de ontwikkelaars en bouwondernemingen. Ook bij gemeentes. Denk aan de beoordeling en toetsing van plannen. Dit kwam onder andere ter sprake op het congres 100.000 nieuwbouwwoningen in Holland boven Amsterdam. Hoe dan?’. Vorige week mocht ik hier het verhaal over het Alkmaars Kanaal presenteren. Ik heb daar toegezegd dat ik wil kijken of er manieren zijn om daarin meer regionaal samen te werken. Aan het Alkmaars Kanaal proberen we 15.000 woningen in 15 jaar te bouwen, dat is een hele opgave, ik wil heel graag dat dat lukt.

3. Alkmaar bereikbaar en aantrekkelijk houden

Het Alkmaars Kanaal gaat niet alleen over het bouwen van woningen. In Alkmaar komen er met de bouw van 15.000 woningen ook ongeveer 30.000 inwoners bij. Dat betekent dat verkeersstromen toenemen. En dat deze mensen willen werken, en recreëren, en maatschappelijke voorzieningen nodig hebben. Samen met de provincie en de overheid moeten we kijken hoe we fondsen kunnen aantrekken om de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Alkmaar op peil te houden.

Wat is uw favoriete plek aan het Alkmaars Kanaal?

Het project Kanaaldijk, daar zou ik wel willen wonen. Alle ruimte om me heen, én de stad in de buurt. Ik ben een keer naar New York geweest, de stad vond ik heel mooi maar het eerste waar ik heen ging was Central Park, toch meteen de rust en ruimte opzoeken in zo’n stad.

Waar bent u trots op?

Alkmaars Kanaal is een prachtig programma, waar we niet alleen bouwen maar ook denken aan de kwaliteit van het gebied, aan voldoende groen, aan duurzaamheid. Dat hoor ik ook vaak terug bijvoorbeeld op zo’n congres. De bouw komt ook al echt op gang, in Overstad en Oudorp bijvoorbeeld. De plannen zijn van het papier af en dat is fijn en mooi om te zien.