Stadsontwikkeling Alkmaar.

‘De Nieuwe Energie: stadsontwikkeling Alkmaar’ is een broedplaats op het terrein van de voormalige gasfabriek (NUON-terrein) in Alkmaar. Het doel is het omliggende terrein (±30.000m2) over tien jaar te herbestemmen voor klimaat-adaptieve stadsontwikkeling.

Tot 2030 zal het terrein een experimentele programmering krijgen waarin verschillende partners participeren: Alkmaar, Waterschap en onderwijs, ondernemers en burgers.

De subsidieaanvraag: Stimulerings-aanvraag Creatieve Industrie is gehonoreerd. Dit jaar staat in het teken van het vormen van een coalitie (overheid, ondernemers, burgers), die een ontwerp maken voor circulaire bouw en een sociale programmering zal ontwikkeld worden voor het terrein.