Klimaatadaptieve stad.

De mogelijkheden voor aquathermie worden onderzocht. Inmiddels is het vooronderzoek afgerond. De volgende stap is het opstellen van een businesscase met als voorbeeld het Strandeiland op IJburg waar aquathermie vanaf 2023 wordt toegepast. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de eventuele inzet van Waterstof.

*Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater.