Verleggen Helderseweg.

Alkmaar bouwt een nieuwe stadswijk aan het Noordhollandsch kanaal. Het kanaal is de grote verbinder van de stad. De ambitie is om de oevers langs het kanaal zoveel mogelijk groen in te richten met fijne verblijfsplekken voor alle inwoners. Om te wandelen, te fietsen, te sporten, te werken, te picknicken of op het terras te zitten. Dit geldt ook voor de Viaanse Molen. Een van de geformuleerde opgaven uit het Ontwikkelbeeld Viaanse Molen is het maken van een brede groene oever. Om deze opgave te realiseren moet een (deel) van de Helderseweg worden verlegd. Hierdoor ontstaat ruimte die kan worden ingericht als ‘park voor de stad’. Bijkomend voordeel is dat de Helderseweg dan ingericht kan worden als 30km/u en 50km/u weg. Dit verbetert de woon-en leefklimaat voor de nieuwe stadswijk aanzienlijk.

Planning.

Najaar 2022

Besluit verleggen Helderseweg

Naar verwachting zal het besluit over het verleggen van de Helderseweg in het najaar van 2022 genomen worden.

1 februari 2022

Drie alternatieve tracés

Opiniërende bespreking in de raadscommissie Ruimte over drie alternatieve tracés voor de Helderseweg. Nader onderzoek naar Ventweg N9 en weg door PEN-Dorp is gewenst.

7 september 2021

Varianten besproken

Varianten voor verlegde Helderseweg besproken in de Raadscommissie Ruimte. De Raad wil geen weg door het amateurtuinderscomplex. Alternatieven moeten nader worden onderzocht.