Asielzoekers

Waar bent u naar op zoek?

Asielzoekers

 Belastingkantoor Robonsbosweg
Met de aanhoudende instroom van asielzoekers in Nederland is de capaciteit aan opvanglocaties onvoldoende. Hierop is gemeenten gevraagd om locaties voor tijdelijke opvang en asielzoekerscentra beschikbaar te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders sloot begin 2016 met COA een bestuursovereenkomst om tijdelijk (max. 3 jaar) asielzoekers op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg. Dit naast het bestaande asielzoekerscentrum aan de Picassolaan.

Gezocht: maatschappelijke organisaties voor Aan de slag

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) is gestart met het project ‘Aan de slag’. Door dit project kunnen vluchtelingen veel sneller dan voorheen vrijwilligerswerk doen.

Opvang vluchtelingen

Het complex aan de Robonsbosweg is verbouwd en ingericht tot een veilig en leefbaar opvangcentrum voor maximaal 600 bewoners. In mei is de tijdelijke opvang in gebruik genomen. In de overeenkomst tussen de gemeente en COA staan afspraken over onder meer veiligheid, onderwijs en dagbesteding. Bij onderstaande informatie voor omwonenden vindt u de plannen over veiligheid en dagbesteding (activering). Voor het overleg met omwonenden zijn twee commissies in het leven geroepen: één voor de omliggende bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen en één voor de buurtbewoners. Verder zijn er diverse organisatie en particulieren bij het vrijwilligerswerk betrokken.

Heeft u vragen over een en ander laat het dan weten via alkmaar@coa.nl

Zoekt u informatie van de gemeente over asielzoekers en vindt u het niet op onze website, mail dan naar post@alkmaar.nl