Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

  • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken de vaststelling bekend van het bestemmingsplan Vrouwenweg 2 in Schermerhorn.

Doel

Bestemmingsplan Vrouwenweg 2 Schermerhorn is opgesteld om de bedrijfsbestemming op het perceel te wijzigen in een woonbestemming met twee groepsaccommodaties.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 18 augustus tot en met woensdag 28 september 2022.

Het bestemmingsplan Vrouwenweg 2 Schermerhorn kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Vrouwenweg 2 Schermerhorn of NL.IMRO.0361.BP00153-0305).

Wij vragen u voor het inzien van het bestemmingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken de vaststelling bekend van het bestemmingsplan Kraakmantuinen.

Doel

Bestemmingsplan Kraakmantuinen Alkmaar is opgesteld om zes woningen mogelijk te maken en het pand aan de Akerslaan 1-3 te verbouwen tot twee  appartementen.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 18 augustus tot en met woensdag 28 september 2022.

Het bestemmingsplan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Kraakmantuinen of NL.IMRO.0361.BP00194-0305).

Wij vragen u voor het inzien van het bestemmingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar