Bestemmingsplannen in voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-) instanties. Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan Geluidzonering Boekelermeer gereed is voor inspraak. 

Gebied

Het gebied waarvoor het voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld, is het bedrijventerrein Boekelermeer en de directe zone daaromheen. Het gebied ligt in de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo.

Doel

Het voorontwerp bestemmingsplan Geluidzonering Boekelermeer geeft regels voor industrielawaai op het bedrijventerrein Boekelermeer. De geluidzone wordt met dit bestemmingsplan aangepast.

Informatiebijeenkomsten

Op donderdag 20 mei 2021 was er een aantal informatiebijeenkomsten. Heeft u vragen over het plan? Stuur dan een mail naar geluidzoneringboekelermeer@alkmaar.nl

Bekijken

U bekijkt het bestemmingsplan 6 weken. Van donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021. Dat kan digitaal via  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0361.BP00144-0101

Ook in de gemeenten Heiloo en Castricum ligt het bestemmingplan ter inzage.

Castricum

www.castricum.nl/plannen-en-projecten/ter-inzage

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0383.BPAGeluidznBoekmr-VO01

Heiloo

www.heiloo.nl/plannen-en-projecten-heiloo/inzage-procedures

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0399.bpGeluidzoneBoekmr-0201

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Inspraakreacties

Heeft u opmerkingen bij het voorontwerp bestemmingsplan? U kunt dat een inspraakreactie opsturen naar de gemeente. Dat kan van donderdag 20 mei tot en met woensdag 30 juni 2021. U stuurt uw inspraakreactie op naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

U kunt uw reactie ook sturen naar post@alkmaar.nl

Vergeet niet uw naam, handtekening en adres bij uw reactie te zetten.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar