Bestuur

Waar bent u naar op zoek?

Vastgestelde programmabegroting 2019 - Meerjarenprogramma 2020 t/m 2022

De programmabegroting 2019 is de eerste begroting van deze coalitie. De ambities uit het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet” zijn in deze begroting vertaald naar te realiseren resultaten, acties en prestaties.