Bestuur

Waar bent u naar op zoek?

Vastgestelde programmabegroting 2019 - Meerjarenprogramma 2020 t/m 2022 >>

De programmabegroting 2019 is de eerste begroting van deze coalitie. De ambities uit het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet” zijn in deze begroting vertaald naar te realiseren resultaten, acties en prestaties.