Burgerparticipatie

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk haar inwoners vooraf te betrekken bij ruimtelijke plannen en projecten. Vooral als deze gevolgen hebben voor hoe Alkmaarders wonen en werken.

Belangrijk is dat dit zo vroeg mogelijk gebeurt en dat alle betrokkenen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken.

Participatie geeft Alkmaarders een stem, zorgt voor het horen van alle belangen en leidt tot weloverwogen en gedragen besluiten. Het zorgt voor betere oplossingen en voor andere manieren van kijken, meer kennis en meer creativiteit.

Onze visie op participatie:

  • Participatie vindt plaats bij alle ruimtelijke plannen en projecten. Ook het raadplegen van uw buren als u een garage neer wilt zetten, is participatie.
  • Participatie gebeurt vroeg in het proces.
  • Alle betrokkenen moeten hun belangen naar voren kunnen brengen.
  • Iedereen geeft en krijgt zoveel mogelijk ruimte voor participatie. Samenwerking en meebeslissen zijn belangrijker dan informeren en raadplegen.

Kijk ook op Argu.nl voor betrokkenheid en discussies tussen inwoners en gemeenten, interactief en met online inspraak.

Denk en praat mee