Bestuurskosten

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is graag helder over kosten die zij maken in het kader van hun functie.

Een korte toelichting op de grootste kostenposten:

 • Taxikosten
  De gemeente Alkmaar heeft afgezien van de aanschaf van een vaste dienstauto met chauffeur voor leden van het college. Het inzetten van een taxibedrijf, waarmee vaste afspraken zijn gemaakt, is een beter en voordeliger alternatief.
 • Representatiekosten
  Dit zijn kosten die horen bij initiatieven ter promotie van (de geschiedenis van) Alkmaar, en bij de waardering van burgers bij speciale gelegenheden (jubilerende echtparen, insignes).
 • Kosten relatiemanagement
  De collegeleden maken gebruik van mogelijkheden om met nieuwe of bestaande partijen te bouwen aan onze relatie. Het gaat erom dat Alkmaar baat heeft of kan hebben van deze relatie: investeringen, werkgelegenheid, kennis delen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van de 6 business seats van de gemeente Alkmaar bij AZ.
 • Kosten recepties
  Op diverse momenten in het jaar ontvangen collegeleden groepen Alkmaarders op een formele of juist informele wijze. Of zij worden elders uitgenodigd. Het gaat dan vaak om informatie-uitwisseling, bevorderen van netwerken en bijzonder prestaties van Alkmaarders/regiocollega’s/businesspartners te eren.