Het ergens niet mee eens zijn

Bent u het ergens niet mee eens, dan proberen wij eerst, samen met u, op een informele wijze uw klacht op te lossen.

Biedt de informele weg geen oplossing, dan kan een formele procedure uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen. Als de gemeente een besluit heeft genomen kunt u een bezwaar indien. Daarnaast is er bij de aanvraag van een vergunning door een ander de mogelijkheid om een reactie in te sturen.