Het ergens niet mee eens zijn

Bent u het ergens niet mee eens, dan proberen wij eerst, samen met u, op een informele wijze uw klacht op te lossen.

Biedt de informele weg geen oplossing, dan kan een formele procedure uitkomst bieden. Als u een formele procedure wilt starten, dan kunt u een klacht, bezwaar, beroep of indienen.