Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of gemeente Alkmaar haar werk goed en volgens regels en afspraken doet. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of het publieke geld op de juiste manier wordt besteed.

In het kort:

  • De rekenkamer kiest een onderwerp om onderzoek naar te doen. Na de keuze maken zij de onderzoeksopdracht.
  • Het onderzoek wordt onder de verantwoordelijkheid van de rekenkamer uitgevoerd.
  • Na afloop van het onderzoek formuleert de rekenkamer aanbevelingen. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad besluit of de gedane aanbevelingen over worden genomen.

Heeft u een idee voor een onderzoek van de rekenkamer? Geef het ons door!

Omschrijf kort het onderwerp en geef aan waarom onderzoek een goed idee is. Het onderwerp moet veel inwoners van Alkmaar raken.

Stuur uw idee naar de secretaris, K. te Velde. Dat kan via e-mail: ktevelde@alkmaar.nl of per post: Rekenkamer gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

De rekenkamer behandelt uw idee vertrouwelijk.

De rekenkamer is onafhankelijk. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt.

Ieder jaar stelt de rekenkamer een onderzoeksplan op. De rekenkamer maakt gebruik van ideeën van de gemeenteraad of van inwoners van de gemeente Alkmaar.

Jaarlijks doet de rekenkamer verslag over haar activiteiten (jaarlijks verslag).

De rekenkamer verwerkt soms persoonsgegevens en soms bijzondere persoonsgegevens. Voor de start van een onderzoek bedenkt de rekenkamer welke gegevens écht nodig zijn. Alleen die gegevens worden gebruikt.

De rekenkamer werkt in overeenstemming met de AVG. Meer daarover leest u in de privacyverklaring (pdf, niet toegankelijk voor screenreader).

De taak en de werkwijze van de rekenkamer zijn vastgelegd in de Verordening op de rekenkamer (pdf, 553kB, niet geschikt voor screenreader) en in het reglement van orde (pdf, 72 kB, niet geschikt voor screenreader).

De manier waarop de rekenkamer haar onderzoeken doet, staat in het onderzoeksprotocol (pdf, 313 kB, niet geschikt voor screenreader).

Het laatste onderzoeksrapport van de rekenkamer is ´Woonbeleid in Alkmaar´.

Wilt u dat rapport lezen? Of een overzicht van alle uitgebrachte onderzoeksrapporten en andere teksten bekijken? Dat kan op de pagina Publicaties op Alkmaar Raadsinformatie.

‘Onderzoek naar digitale veiligheid’

De rekenkamer bestaat uit drie leden , die niet afkomstig zijn uit de Alkmaarse gemeentepolitiek.

  • mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde (per 1 januari 2022) (voorzitter)
  • mevrouw A. van der Stap (per 1 januari 2019)
  • mevrouw C.T.E.M. Maasdijk (per 1 januari 2022)

De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris:

K. te Velde
ktevelde@alkmaar.nl
06 34 58 50 22

Hieronder een lijst van de taken en werkzaamheden die de leden van de rekenkamer ook uitvoeren.

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde

Lid van het bestuur van het Zeehuis Bergen/Nivon
Kandidaat PvdA gemeenteraadsverkiezingen 2022 Zaanstad
In behandeling benoeming lid van de Raad van Toezicht ISOB Castricum

Mevrouw A. van der Stap

Zelfstandig onderzoeker en adviseur
Voorzitter VVE appartementencomplex Waterrijkweg Amsterdam
Secretaris Stichting Educatie Studio

Mevrouw C.T.E.M. Maasdijk

Onderzoeker / secretaris rekenkamercommissie Beverwijk 
Voorzitter rekenkamercommissie Wijdemeren 
Lid rekenkamercommissie Oostzaan
Onafhankelijk voorzitter ROCOV Hollands Midden Midden (Regionaal Overleg    Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)
Penningmeester volkstuinpark de Eendracht in Amsterdam (onbezoldigd)
Mentor via Stichting Mentorschap Noord- Holland (onbezoldigd)
Eigenaar lm advies & management