Subsidie bewonersinitiatieven

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie bewonersinitiatieven

Subsidie bewonersinitiatieven

Als u een buurt- en/of wijkactiviteiten wilt organiseren, is hiervoor geld beschikbaar.

Een financiële bijdrage voor de verbetering van uw buurt of wijk.

Aanvragen


Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

 • Voor particulieren (ook namens een organisatie) via DigiD
 • Voor organisaties via eHerkenning

Schriftelijk

Kies het juiste schriftelijke aanvraagformulier:

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde gegevens naar:
Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

of via post@alkmaar.nl

De aanvraag kan het hele jaar worden ingediend maar moet minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit door ons zijn ontvangen.

Wachttijd

De beslissing op uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn.

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen opknappen, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, fleurige plantjes in elke straat, een project voor jongeren zonder werk starten, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, laat het ons weten want een goed idee verdient uitvoering.

Werkwijze

Uw idee wordt ter advisering voorgelegd aan de regiegroep van de wijk waarin u uw idee wilt uitvoeren. Deze regiegroep, bestaande uit bewoners uit de wijk, beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Om de regiegroep de gelegenheid te geven bij vragen contact met u op te nemen geven wij uw naam, adres en telefoonnummer door aan de voorzitter van de regiegroep. 

Voorbeelden van initiatieven

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, dan nemen wij uw aanvraag graag in behandeling als deze volledig is ingevuld en ondertekend. Uw aanvraag bevat:

 • naam en adres aanvrager en contactpersoon
 • eventueel: KvK-nummer
 • datum
 • handtekening
 • omschrijving van de activiteit
 • informatie over draagvlak en betrokkenheid van de doelgroep
 • aangevraagd subsidiebedrag
 • tijdvak
 • begroting (onderbouwing van het aangevraagde bedrag)
 • informatie over eventueel elders ingediende verzoeken om geld met stand van zaken
 • IBAN (rekeningnummer)

Bij activiteiten in de openbare buitenruimte moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dit moet minimaal 8 weken voor aanvang van uw activiteit(en).

Subsidie wordt verleend op grond van:

* Toelichting wetgeving

Openbaar subsidieregister

Alle subsidieverstrekkingen publiceren wij in het openbaar subsidieregister da elk kwartaal wordt aangevuld met  nieuwe subsidieverleningen.

Voorwaarden

 • Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.
 • De gemeente kan in haar beschikking u vragen om uw initiatief op www.participatiekaart.nl/alkmaar te zetten als voorbeeld voor anderen.
 • Eventueel beheer en onderhoud moet geregeld zijn.
 • Het is haalbaar binnen de in de aanvang vermelde planning.
 • Het mag geen privébelangen dienen.
 • Het mag niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid.
 • Opgevoerde posten betreffende eten en drinken worden niet vergoed.
 • Naast uw aanvraag via Bewonersinitiatieven moet u aanvullende financiering voor uw initiatief zoeken, bijvoorbeeld sponsoring, eigen bijdrage, etc.
 • Als u een idee heeft voor uw straat, bespreekt u dat dan eerst met uw buren!
 • Denk bij activiteiten in de openbare buitenruimte ook aan een evenementenvergunning. Deze moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen.

Zie ook