Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie bewonersinitiatieven

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie bewonersinitiatieven

Subsidie bewonersinitiatieven

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, dan nemen wij uw aanvraag graag in behandeling als deze volledig is ingevuld en ondertekend. Uw aanvraag bevat:

 • naam en adres aanvrager en contactpersoon
 • eventueel: KvK-nummer
 • datum
 • handtekening
 • omschrijving van de activiteit
 • informatie over draagvlak en betrokkenheid van de doelgroep
 • aangevraagd subsidiebedrag
 • tijdvak
 • begroting (onderbouwing van het aangevraagde bedrag)
 • informatie over eventueel elders ingediende verzoeken om geld met stand van zaken
 • IBAN (rekeningnummer)

Bij activiteiten in de openbare buitenruimte moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dit moet minimaal 8 weken voor aanvang van uw activiteit(en).

Laatste wijziging: 03 oktober 2017