Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Subsidie bewonersinitiatieven

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie bewonersinitiatieven

Subsidie bewonersinitiatieven

Subsidie wordt verleend op grond van:

* Toelichting wetgeving

Openbaar subsidieregister

Alle subsidieverstrekkingen publiceren wij in het openbaar subsidieregister da elk kwartaal wordt aangevuld met  nieuwe subsidieverleningen.

Voorwaarden

  • Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.
  • De gemeente kan in haar beschikking u vragen om uw initiatief op www.participatiekaart.nl/alkmaar te zetten als voorbeeld voor anderen.
  • Eventueel beheer en onderhoud moet geregeld zijn.
  • Het is haalbaar binnen de in de aanvang vermelde planning.
  • Het mag geen privébelangen dienen.
  • Het mag niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid.
  • Opgevoerde posten betreffende eten en drinken worden niet vergoed.
  • Naast uw aanvraag via Bewonersinitiatieven moet u aanvullende financiering voor uw initiatief zoeken, bijvoorbeeld sponsoring, eigen bijdrage, etc.
  • Als u een idee heeft voor uw straat, bespreekt u dat dan eerst met uw buren!
  • Denk bij activiteiten in de openbare buitenruimte ook aan een evenementenvergunning. Deze moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen.

Laatste wijziging: 16 maart 2018