Verplicht bouwwerk verbeteren

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Verplicht bouwwerk verbeteren

Verplicht bouwwerk verbeteren

Om een veilige en gezonde gebouwde omgeving te waarborgen, moeten alle gebouwen in Nederland voldoen aan de bouwregels. De eigenaar van een bouwwerk is daar zelf verantwoordelijk voor. Het is goed om daar bij de aankoop van een woning rekening mee te houden. Vooral ook omdat u er als nieuwe eigenaar op kan worden aangesproken als er door een vorige eigenaar gebouwd is in strijd met de bouwregels of zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Wat als mijn bouwwerk niet voldoet?

De gemeente controleert meestal naar aanleiding van een incident of melding of uw woning, bedrijf, woonkeet, woonwagen of ander bouwwerk niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld. De onderwerpen die in dit kader binnen het Bouwbesluit van belang zijn betreffen technische voorschriften van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Daarnaast moet het gebruik van het pand overeen komen met de gebruiksvoorschriften.
Voldoet een bouwwerk inderdaad niet, dan verplichten wij u als eigenaar de noodzakelijke verbeteringen - binnen een gestelde termijn - aan te brengen. Wij schrijven de eigenaar aan en kunnen daarbij gebruikmaken van de bevoegdheid om een dwangsom op te leggen of om bestuursdwang toe te passen. De kosten om het bouwwerk te verbeteren zijn voor rekening van de eigenaar.

Wetgeving

Zie ook:

Laatste wijziging: 17 december 2013