Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Bouwkundig brandveiligheidsadvies

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bouwkundig brandveiligheidsadvies

Bouwkundig brandveiligheidsadvies

Vanaf 1 oktober 2009 toetst de unit Vergunning- en Subsidieverlening van de gemeente Alkmaar de brandveiligheidseisen voor woningen en bedrijfsgebouwen. Wij toetsen aan de hand van onder andere het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. Daarnaast controleren wij of alle voorzieningen  daadwerkelijk zijn aangebracht. Bij nieuw- en verbouw adviseren wij over aan te brengen voorzieningen.

Wij adviseren ook over brandveiligheid van evenementen in tijdelijke bouwwerken zoals bijvoorbeeld tenten.

Laatste wijziging: 13 december 2017